De voorlopige teamindelingen voor 2018-2019 zijn inmiddels bekend. Let er op dat er nog altijd verschuivingen kunnen plaatsvinden.
We streven er naar rond half september de definitieve teamindelingen te kunnen plaatsen.