De teamindelingen voor komend seizoen (2018-2019) worden rond 1 augustus gepubliceerd op onze website. Onderstaand vindt u verder informatie over de gevolgde procedure en het selectiebeleid binnen asv De Dijk.

De teamindeling en het selectiebeleid is een belangrijke en ingewikkelde taak en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid TZ en de Technisch Jeugdcoördinatoren.

Het selectiebeleid heeft tot doel om de teams en de spelers zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. De spelers (en daarmee de teams) kunnen zich goed ontwikkelen op de technische, tactische, fysieke en mentale eigenschappen van het voetbalspel als zij zoveel mogelijk op hun eigen niveau voetballen. Ze zullen dan de juiste weerstand ondervinden. 

Wanneer een speler op een te hoog niveau voetbalt, zal de snelheid voor hem te hoog zijn en kan hij/zij zich daardoor niet optimaal ontwikkelen. Andersom geldt natuurlijk ook dat wanneer een speler op een te laag niveau voetbalt, het hem vaak te gemakkelijk afgaat en zijn ontwikkeling zo zal stagneren.

Het streven van clubs en KNVB is om teams zoveel mogelijk in te delen op hun eigen speelniveau. Vanaf seizoen 2016-2017 zijn de benamingen van de leeftijdscategorieën door de KNVB aangepast. De benaming van A, B en C – junioren, D, E en F – pupillen zijn hierbij veranderd in O19, O18, O17, O16, O15, O14, O13, O12, O11, O10, O9, O8 en O7 (mini’s). 

Met ingang van het seizoen 2017-2018 is een start gemaakt worden met het plan van de KNVB voor de nieuwe indeling van het pupillenvoetbal. Dit betekent concreet dat in seizoen 2018-2019:

 • de O6 en O7 4 tegen 4 spelen op 1/8 veld
 • de O8, O9 en O10 6 tegen 6 spelen op ¼ veld
 • de O11 en O12 8 tegen 8 spelen op ½ veld
 • de O13 11 tegen 11 spelen

Bij de indeling kan een rol spelen: 

 • Speelniveau en ingeschatte ontwikkeling. De ontwikkeling, spelplezier en teamgeest kan er mee gebaat zijn wanneer in teams spelertjes van ongeveer gelijk niveau spelen. 
 • Zowel voetbalvaardigheid als gedrag. 
 • Prestatie en motivatie bij selectiewedstrijden, trainingen en gewone wedstrijden 
 • De samenstelling van de teams moeten een afspiegeling zijn van de heterogeniteit van onze club. 

Op speciaal verzoek kunnen spelers bij elkaar worden geplaatst. Soms is dat dan wel in een lager team. De ambitie bij onze selectieteams is om op een hoog niveau te voetballen waarbij uitgangspunt is dat de beste spelers in de selectieteams spelen.

Onderbouw (leeftijdsgroepen t/m O9, geboortejaren 2010, 2011 en 2012)

In de onderbouw kiezen we voor een meer flexibele vorm van indeling en selectie. Hiertoe verdelen we de kinderen over een aantal gelijkwaardige, iets grotere stamgroepen (dit is tevens het vaste team waar de kinderen het hele jaar toe behoren). Iedere stamgroep levert iedere week twee of drie spelertje voor het weekteam (het eerste team). De betere, meer fanatieke voetballers komen hier wat vaker voor in aanmerking dan andere. Maar iedereen die wil (mits ze daar plezier aan beleven) komt af en toe in aanmerking voor het weekteam. Deze wijze van selectie biedt een aantal voordelen:

 • Houdt meer rekening met schoksgewijze ontwikkeling van jonge kinderen (dempt geboortemaand-effect);
 • Biedt meer kinderen aantrekkelijk perspectief, wat individuele betrokkenheid, inzet, enthousiasme   en ontwikkeling ten goede komt;
 • Er gaat minder talent verloren, waardoor oudere jeugdteams op termijn beter gaan presteren;
 • Vermindert eilandvorming (en scheve gezichten) binnen leeftijdscategorieën.

De selectieteams

Asv De Dijk heeft vanaf de leeftijdsgroep O10 in alle leeftijdscategorieën selectieteams. De indeling voor seizoen 2018-2019 is als volgt:

 • In de O10-categorie (2009) de O10-1
 • In de O11-categorie (2008) de O11-1
 • In de O12-categorie (2007) de O12-1, spelend als JO13-4
 • In de O13-categorie (2006) de O13-1
 • In de O14-categorie (2005) de O14-1 zondag
 • In de O15-categorie (2004) de O15-1 zaterdag
 • In de O16-categorie (2003) de O16-1 zondag
 • In de O17-categorie (2002) de O17-1 zaterdag 
 • In de O18-categorie (2001) de O18-1 zondag
 • In de O19-categorie (2000) de O19-1 zaterdag

Uitgangspunt is om spelers in te delen in een selectieteam wat aansluit bij hun geboortejaar en kwaliteit. De TC kan in het belang van de individuele ontwikkeling van een speler besluiten een speler in te delen in een andere leeftijdscategorie. Alle teams spelen in wedstrijdkleding welke beschikbaar wordt gesteld door de vereniging. Daarnaast dienen de spelers van de selectieteamteams te beschikken over een De Dijk trainingspak, inloopshirt en tas of rugtas (voor O19 t/m O10). Wanneer dit pakket niet wordt verstrekt door een sponsor dan zal dit pakket door de speler zelf worden aangeschaft. Voor het spelen in een selectieteam gelden andere contributiebedragen en voor het gebruik van de wedstrijdkleding wordt een bruikleenbijdrage gevraagd (kijk hier voor meer informatie).

De trainers

Elk team heeft een eigen trainer/coach. Deze trainer/coach leidt de trainingen. Tevens is deze hoofdverantwoordelijk voor de coaching tijdens de wedstrijden, met ondersteuning van een leider.

Een trainer van een team moet in het bezit zijn van een passend trainersdiploma, of bereid zijn de daarvoor bestemde cursus te volgen gedurende het seizoen. Daarnaast is asv De Dijk een gecertificeerd leerwerkbedrijf en kunnen onder begeleiding van gediplomeerde asv De Dijk trainers stagiaires worden ondersteund bij de diverse activiteiten van diverse jeugdteams in de jongere leeftijdscategorieën

De ouders

Ten aanzien van de rol van ouders verwachten wij dat zij zoveel mogelijk organisatorische en logistieke taken wegnemen bij een trainer, zodat deze zich optimaal kan focussen op coaching/training. 

Bij asv De Dijk hechten we grote waarde aan een positieve rol van ouders bij trainingen en wedstrijden. Op onze website geven wij verdere uitleg en toelichting over de wijze waarop ouders hier de gewenste invulling aan kunnen geven.

De trainingsfrequentie

De selectieteams trainen 2-3 keer per week. Alle overige teams trainen twee keer per week. Bij de O9 en O8 wordt één keer per week in teamverband getraind en bestaat daarnaast de mogelijkheid op maandag en vrijdag extra trainingen te volgen. Het trainingsschema voor komend seizoen is ook terug te vinden op onze website.

De teamgrootte

De teams in de verschillende leeftijdsgroepen bestaan in principe uit:

 • O7 – 6 of 7 spelers
 • O8, O9 en O10 – 8 spelers
 • O11 en O12 – 10 spelers
 • O13 t/m O19 – 16 spelers

Tijdspad selectieprocedure

1) Rond 1 augustus 2018 worden de voorlopige teamsamenstellingen gepubliceerd op onze website. Planning is om voor start van de competitie voor alle teams een teambijeenkomst te organiseren met o.m. een kennismaking met spelers en begeleiders, waarbij tegelijkertijd afspraken gemaakt worden voor het komende seizoen. Verdere info over deze bijenkomsten volgen via de leiders.

2) Uiterlijk 28 september 2018 zal de definitieve samenstelling van de verschillende teams worden vastgesteld door de TC en via de website worden gecommuniceerd.

Vragen over teamindeling

Mochten er naar aanleiding van de op 1 augustus 2018 op de website gepubliceerde teamindelingen vragen of opmerkingen zijn, dan verzoeken wij u om ons per email (tjcbovenbouw.asvdedijk@gmail.com voor O14 t/m O19 of tjcmiddenbouw.asvdedijk@gmail.com voor O10 t/m O13) hierover te informeren. Wij streven ernaar om voor uiterlijk 5 september 2018 op uw vraag of opmerking te reageren.