Na de eerste maanden te hebben benut als inwerkperiode informeren we jullie nu graag over de (voorlopige) portefeuilleverdeling onder de vijf huidige bestuursleden. Beknopte bio’s vind je hier.

  • Paul Barends (voorzitter) – Zondag1, vrijwilligersactivatie
  • Mohamed Zallali (penningmeester) – Financiële zaken
  • Julius Egan (secretaris) – Communicatie, maatschappelijke betrokkenheid
  • Loek Wisman (voetbal technische zaken) – Jeugdbeleid, kantine
  • Frank van der Waal (voetbal organisatorische zaken) – Juridische en administratieve zaken

Hoewel we als bestuur al ondersteund worden door een aantal zeer betrokken vrijwilligers, moeten we ook constateren dat er op meerdere gebieden nog ruimte voor verbetering is. Hier hebben wij jullie hulp bij nodig. De komende weken zullen wij jullie daarom actief benaderen om in gesprek te gaan over de manier waarop we met elkaar het functioneren van onze vereniging verder kunnen optimaliseren.