Woensdag 27 juni as is de laatste inschrijvingsavond voor de vakantie. Dit betreft dan inschrijvingen waarvoor een uitnodiging is verstuurd. Mocht u nog willen inschrijven dan kan het op deze avond van 18.– tot 20.30 uur.