De KNVB heeft enkele jaren geleden een krachtige nieuwe kwaliteitsimpuls gelanceerd voor betaald voetbalorganisaties en amateurverenigingen: Het Kwaliteit- & Performanceprogramma voor jeugdopleidingen. Het programma richt zich op het doorlichten en ontwikkelen van jeugdopleidingen, waarbij clubs een certificaat kunnen behalen op één van de vier ambitieniveau’s (lokaal, regionaal, nationaal of internationaal. Het geeft deelnemende clubs handvatten en concrete aanbevelingen om de jeugdopleiding verder te verbeteren. Hierbij wordt de club o.m. beoordeeld op zaken als: Beleid en bestuur, Leerklimaat en opleidingsprogramma, Ontwikkeling spelers en trainers, Kwaliteit kader en Niveau selectieteams.

Begin mei heeft de KNVB een uitgebreide audit binnen onze vereniging gehouden om het kwaliteitsniveau van onze jeugdopleiding te toetsen. Wij zijn er trots op om te kunnen melden dat als resultaat van deze audit de KNVB onze jeugdopleiding heeft gecertificeerd op lokaal niveau. Daarnaast hebben wij samen met de KNVB een aantal concrete punten voor ontwikkeling benoemd, waarmee wij het komende seizoen aan de slag zullen gaan. Doelstelling is een verdere verbetering van het niveau van onze jeugdopleiding waardoor we nog beter is staat zijn spelers op alle niveau’s verdere te ontwikkelen. Binnen 2 jaar na nu moet dit vervolgens ook leiden tot de volgende stap in het certificeringstraject, het behalen van het certificaat op regionaal niveau.

Binnenkort zullen we meer uitgebreid ingaan op inhoudelijke kant van de certificering.