Het einde van het seizoen 2017-2018 nadert. Onderstaand de planning voor de komende maanden. Rond 15 mei zal op de website van asv De Dijk een uitgebreid artikel worden gepubliceerd inzake de gang van zaken rondom de teamindelingen voor komend seizoen.

  • Weekend 26 en 27 mei laatste competitieronde huidige teams
  • 28 mei t/m 10 juni laatste toernooien huidige teams
  • 28 en 29 mei laatste trainingen huidige teams (O9 t/m O19)
  • 30 mei t/m 24 juni selectietrainingen O10 t/m O19 en voorbereiding seizoen 2018/2019
  • 1 juli teamindeling seizoen 2018/2019
  • 30 juni t/m 5 augustus zomerstop/vakantie
  • Vanaf 6 augustus starten trainingen jeugd-selectieteams
  • Maandag 3 september start trainingen niet selectieteams jeugd
  • Weekend 22 en 23 september start competitie