Ten overstaan van meer dan 200 betrokken leden hebben de kandidaatsbesturen van Paul Barends en Said Bentohami de handen ineengeslagen. In aanloop naar de bijzondere Algemene Ledenvergadering gisteravond kwamen beide partijen tot de conclusie dat hun ambities met de vereniging grotendeels overeenkomen. In goed overleg zijn afspraken gemaakt over invulling van de samenwerking. Dit komt de stabiliteit van de vereniging ten goede en biedt iedereen de mogelijkheid om in alle rust verder te werken aan de gezamenlijke doelen.

 

De ALV reageerde zeer positief op de gepresenteerde plannen en heeft Paul Barends met grote meerderheid gekozen tot nieuwe voorzitter van asv De Dijk. Said Bentohami werd met evenveel steun benoemd tot bestuurslid met als portefeuille zondag-1. Hiertoe zal hij een speciale commissie vormen met onder meer Mark de Klerk en Hein Claver. Zij staan in ieder geval voor twee belangrijke uitdagingen. Ten eerste zullen zij een voorstel uitwerken voor een juridische constructie die ervoor zorgt dat de ambities met zondag-1 op geen enkele manier het voortbestaan van de rest van de vereniging in gevaar brengen. Daarnaast zullen zij transparante plannen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat het team zich ook na dit seizoen op Tweede Divisie niveau kan handhaven. Dit zal zonder de huidige hoofdsponsor Heino Braspenning zijn. Na tien uiterst succesvolle jaren, waarin hij de club vele sportieve successen bracht, is in onderling overleg besloten om de samenwerking na het lopende seizoen te beƫindigen.

 

Zoals al uit de plannen van beide kandidaat besturen bleek, is asv De Dijk echter meer dan het eerste elftal. Het nieuw gekozen bestuur zal zich de komende tijd dan ook gaan concentreren op het verder uitbouwen van de club tot een vitale en maatschappelijk betrokken vereniging. De nadruk ligt hierbij op het door ontwikkelen van de jeugdopleiding waarin alle kinderen dezelfde mogelijkheden krijgen om hun talenten optimaal te ontwikkelen en de oudere jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Daarnaast zal veel aandacht uitgaan naar zaterdag-1. Dit team moet talentvolle junioren een aantrekkelijk perspectief bieden om binnen de vereniging de stap naar het seniorenvoetbal te maken. Tevens zullen we ons inspannen om weer recreatieve seniorenteams en vrouwenvoetbal op te starten bij asv De Dijk. Tot slot hecht het nieuwe bestuur veel waarde aan de maatschappelijke rol die de vereniging en haar accommodatie voor de omliggende wijken kan vervullen. Hiertoe zullen alle reeds in gang gezette initiatieven worden gecontinueerd en, waar mogelijk, uitgebreid.

 

Het voltallige bestuur van asv De Dijk dat dinsdag 9 januari jl. door de ALV is benoemd, kent de volgende samenstelling: Paul Barends (voorzitter), Said Bentohami (bestuurslid zondag 1), Julius Egan (secretaris), Mohammed Zallali (penningmeester), Loek Wisman (algemeen bestuurslid), Frank van der Waal (algemeen bestuurslid) en Reinoud Buijs (algemeen bestuurslid).